Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2016 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi wynik o 40 wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem i około pięciokrotnie wyższy od wskaźnika przemocy wobec mężczyzn, który zmalał o 21. Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni.

Z nadesłanych danych najbardziej może niepokoić niemal czterokrotny wzrost liczby mężczyzn stosujących przemoc w gminie Piaseczno (z 24 w 2015 r. do 102 w 2016 r.). Najwięcej interwencji domowych związanych z przemocą przeprowadzono w gminie Konstancin-Jeziorna – ich liczba wzrosła niemal o połowę (z 134 w 2015 r. do 264 w 2016 r.). Niepokojący wzrost tego wskaźnika zanotowały również gminy Lesznowola i Tarczyna, z kolei sytuacja poprawiała się w Prażmowie (z 69 w 2015 r. do 20 w 2016 r.) oraz Górze Kalwarii (z 239 w 2015r. do 106 w 2016r.).