Wpisy

Programy, badania i diagnozy POIK

Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach średnich przeprowadzona przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w roku 2018

Czytaj dalej
Programy, badania i diagnozy POIK

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2018 r. zarejestrowano 429 tego typu przypadków, co stanowi wynik o 140 wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ciekawe zjawisko można zaobserwować jeżeli chodzi o przemoc w stosunku do mężczyzn. W 2018 roku można zaobserwować jej wzrost o 173%.

Czytaj dalej
Programy, badania i diagnozy POIK

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2016 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi wynik o 40 wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem i około pięciokrotnie wyższy od wskaźnika przemocy wobec mężczyzn, który zmalał o 21. Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni.

Czytaj dalej