Wsparcie przybywa do Mrokowa

W gminie Lesznowola otwarty został Punkt Interwencji Kryzysowej. 12 marca symboliczną wstęgę w lokalu przy ul. Górskiego 4a w Mrokowie przecięli m.in.: członek Zarządu Powiatu Ewa Lubianiec, wójt Gminy Lesznowola Jolanta Batycka-Wąsik oraz Łukasz Kopytowski – p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego, a w szczególności osoby mieszkające najbliżej Punktu – mieszkańców Gminy Lesznowola i Gminy Tarczyn do korzystania z pomocy psychologicznej. Nowy Punkt Interwencji Kryzysowej to nowe wsparcie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Mamy nadzieję, że rozwijając się pomożemy jak największej liczbie mieszkańców naszego powiatu.

Wsparcie przybywa do Mrokowa