Zapraszamy do zapoznania się z naszym Spotem Reklamowym 🙂 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, w szczególności aktorom: 

Anna Łukaszewicz 

Monika Skarzyńska 

Halinka Łukaszewicz 

Ewelina Mardas 

Józef Statkiewicz 

Mariola Śmigaj 

Zosia Sikora 

Łukasz Kopytowski 

oraz realizatorom Pawłowi oraz Kubie z „Fajnej Sztuki” 🙂