Liczba klientów, którzy zglosili się do POIK w 2017 roku wynosi 967 osób. O 10 osób w stosunku do 2016 roku wzrosła liczba mieszkańców Hostelu. Wzrosła liczba porad prawnych udzielanych w POIK z 842 w 2016 do 1108 w 2017.