Materiał TVP Warszawa o Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Głównym zadaniem POIK jest pomoc osobom, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Od niedawna placówka w Górze Kalwarii oferuje także pomoc parom przeżywającym kryzys.