Wprowadzone przez

Hostel

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, prowadzi całodobowy Hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w ośrodku znajduje się 16 miejsc. Mieszkańcy hostelu oprócz wsparcia psychologicznego są objęci wsparciem socjalnym, prawnym, doradztwa zawodowego, w razie potrzeb wsparcia w najpotrzebniejsze środki czystości, ubrania, wyżywienia. Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu: – być […]

Psychiatra

Konsultacje z lekarzem psychiatrą oferujemy wyłącznie osobom korzystającym z pomocy psychologicznej w naszych Ośrodkach i/lub przebywającym w Hostelu Ośrodka. Lekarz psychiatra konsultujący w POIK wspiera proces pomocy psychologicznej lub  pomaga w dopełnieniu diagnozy kryzysu.