Wkrótce dzieci i młodzież powrócą do szkół w trybie stacjonarnym. To wyzwanie dla całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców. Zespoły Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży zwracają się do Państwa – Nauczycieli z terenu powiatu piaseczyńskiego z prośbą, aby po powrocie do nauki stacjonarnej spotykać się z uczniami na płaszczyźnie emocjonalnej, relacyjnej czysto ludzkiej a sprawdzanie wiedzy ograniczyć do minimum.    
Apel do nauczycieli Powiatu piaseczyńskiego str.1

Apel do nauczycieli Powiatu piaseczyńskiego str.1

Apel do nauczycieli Powiatu piaseczyńskiego str.2

Apel do nauczycieli Powiatu piaseczyńskiego str.2