USŁUGA PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

KRÓTKOTERMINOWEJ TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ DLA RODZIN.

Specjalistyczne poradnictwo w formie Krótkoterminowej Terapii Psychologicznej dla Rodzin skierowane jest do:

  1. Rodzin, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;
  2. Mieszkańców powiatu piaseczyńskiego;
  3. Usługa świadczona jest po zakwalifikowaniu się do udziału w Krótkoterminowej Terapii Psychologicznej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
  4. Usługa świadczona jest w siedzibach Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, Piasecznie, Mrokowie;
  5. Krótkoterminowa Terapia Psychologiczna jest uzupełnieniem interwencji kryzysowej;
  6. Realizacja usługi jest możliwa w Rodzinach, w których przynajmniej jedna z osób, była beneficjentem programów, projektów lub oddziaływań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

1. Regulamin usługi


2. Wniosek o udział w terapii


3.  Arkusz Informacyjny


227576820

Zadzwoń, umów się na spotkanie konsultacyjne .