Wprowadzone przez

300+

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa […]

40 +

Świadczenie pieniężne dla osób, które przyjęły uchodźców. W poszczególnych gminach powiatu wnioski należy składać w innych miejscach. Gmina Piaseczno Gmina Góra Kalwaria Gmina Konstancin- Jeziorna Gmina Tarczyn Gmina Prażmów Gmina Lesznowola

Centrum Zdrowia Psychicznego otwarte!

Centrum Zdrowia Psychicznego otwarte!
9 maja, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szkolnej 20 zostało uroczyście otwarte. Wstęgę przecięli Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Rowiński – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW oraz Ewa Lubianiec – członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP) działa na terenie naszego powiatu ponad rok.