Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, prowadzi całodobowy Hostel dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w ośrodku znajduje się 16 miejsc.

Mieszkańcy hostelu oprócz wsparcia psychologicznego są objęci wsparciem socjalnym, prawnym, doradztwa zawodowego, w razie potrzeb wsparcia w najpotrzebniejsze środki czystości, ubrania, wyżywienia.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:

– być mieszkańcem powiatu piaseczyńskiego,

– kryzys z jakim się zgłaszała osoba potencjalnie zamieszkująca hostel związany jest z przemocą domową,

-odbyć rozmowę kwalifikacyjną,

Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo.

227576820

Więcej informacji pod numerem telefonu