Wprowadzone przez

Sądowa ochrona przed przemocą

Uprawnienia sądu – informacje ogólne. Sąd także ma możliwość zapewnienia osobie doznającej przemocy bezpieczeństwa w domu i jego otoczeniu. Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc do: opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i […]