Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2019 r. zarejestrowano 319 tego typu przypadków, co stanowi spadek o 110 zgłoszonych przypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2019r. nie odnotowano żadnego przypadku przemocy wobec osób niepełnosprawnych, co stanowi dla nas niepokojące zjawisko mówiące o tym, iż osoby niepełnosprawne mogą być marginalizowane, a problemy ich omijane lub niesłyszalne dla służb pomocowych.