Niektóre z gmin odnotowały spadek liczby interwencji domowych np. w Piasecznie z 88 w 2020 r. do 47 w 2021r. Jedna z gmin Góra Kalwaria odnotowała znaczny wzrost liczby interwencji domowych związanych z przemocą z 53 w 2020 r. do aż 193 w 2021r.