9 maja, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szkolnej 20 zostało uroczyście otwarte. Wstęgę przecięli Małgorzata Jarosińska – Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Tomasz Rowiński – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW oraz Ewa Lubianiec – członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP) działa na terenie naszego powiatu ponad rok.

W lokalu przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie zlokalizowany został oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz częściowo Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK), który świadczy nie tylko pomoc specjalistyczną, ale pełni również rolę Centrum Koordynacji. Przyjazne i ciepłe wnętrza stwarzają domową atmosferę, która sprzyja pomocy młodym osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.