Konkurs sprzeciw wobec przemocy rówieśniczej

Konkurs adresowany był dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz II i III klas gimnazjalnych. 

Czytaj dalej