Wsparcie dla dzieci i młodzieży Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

1.  Arkusz informacyjny

2.  Zgoda na uczestniczenie w konsultacjach dziecka w formie on-line


Zadzwoń !

Potrzebujesz dowiedzieć się więcej ? zadzwoń
/22/ 757-68-20 wew. 2

Możesz też, wypełnione dokumenty dostarczyć  do jednej z naszych placówek !

Centrum koordynacji

Masz pytania ? Zadzwoń do Centrum Koordynacji !

/22/ 757-68-20

Powiat Piaseczyński realizuje projekt Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Piaseczyński o numerze POWR.04.01.00-00-00-D215/17 finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Na mocy umowy partnerskiej z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest Liderem projektu, Powiat otrzyma nie więcej niż 5 428 395 zł i 68 gr

Realizacja projektu zaplanowana jest do dnia 30 czerwca 2023 roku. Następnie przez kolejne pięć lat wszystkie podmioty zaangażowane w jego realizację są zobowiązane utrzymać trwałość świadczeń pomocowych według modelu wypracowanego w projekcie.

Lider realizuje pomoc specjalistyczną poprzez Poradnię EZRA. Partnerami UKSW są: Powiat Piaseczyński, w tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, a także Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarczynie (Tarczyńskie Centrum Medyczne) oraz Fundacja Pomóż Dorosnąć.

Cel projektu: przetestowanie środowiskowego modelu świadczenia usług koordynacji, medycznych, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz społecznych dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Wsparcie w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży można uzyskać w:
• Centrum Koordynacji – Punkcie Interwencji Kryzysowej Piaseczno, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, 227576820 POIK
• Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży EZRA UKSW, ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno, 536 777 251, 530 777 875 EZRA UKSW
• Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarczynie, ul. Warszawska 42 05-555 Tarczyn, 500398833 TARCZYN.

Wkrótce na mapie powiatu piaseczyńskiego pojawi się kolejne miejsce realizacji usług: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży przy ulicy Szkolnej 20 w Piasecznie, po remoncie Punkt przy szkolnej prawie gotowy ! czytaj więcej !