1. Wezwij Policję (112, 997) albo udaj się do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji.
Jeżeli osoba stosująca przemoc jest żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową zamiast Policji możesz wezwać Żandarmerię Wojskową.

2. Jeśli obawiasz się/nie możesz pozostać w mieszkaniu, opuść je i zaczekaj na przyjazd patrolu Policji lub Żandarmerii Wojskowej w bezpiecznym miejscu, wówczas:

  • jeżeli w mieszkaniu są dzieci, nie zostawiaj ich z osobą stosującą przemoc. Jeśli nie możesz zapewnić im opieki w bezpiecznym miejscu, zabierz je ze sobą.
  • opuszczając mieszkanie, zabierz ze sobą telefon i dokumenty

3. Funkcjonariuszom Policji lub Żandarmerii Wojskowej opowiedz co się stało.

4. Jeśli życie lub zdrowie Twoje lub dzieci jest bezpośrednio zagrożone (oceni to funkcjonariusz na podstawie tego co mu powiesz), funkcjonariusz będzie miał prawo zatrzymać osobę stosującą przemoc.

5.  Jeśli życie lub zdrowie Twoje lub dzieci jest zagrożone (oceni to funkcjonariusz na podstawie tego co mu powiesz), funkcjonariusz będzie miał prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (nakaz) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (zakaz). Nakaz lub zakaz mogą być również wydane po zwolnieniu zatrzymanej osoby stosującej przemoc (patrz punkt 4).

6.   Wydany przez policjanta lub żołnierza nakaz lub zakaz jest natychmiast wykonalny, będzie obowiązywał przez okres 14 dni, chyba że przed upływem tego terminu sąd je uchyli, bo uzna za zasadne zażalenie na nakaz lub zakaz złożone przez osobę stosującą przemoc.

7.  W czasie nieobecności w mieszkaniu osoby stosującej przemoc skontaktuj się z podmiotem, który będzie mógł udzielić Ci pomocy:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego) w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 2A, lub PIK Piaseczno lub Mroków.

W czasie 14 dni obowiązywania wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową nakazu lub zakazu złóż do sądu rejonowego wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat.

Składając wniosek zainicjujesz postępowanie sądowe o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego