Wpisy

Hostel

Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia i życia.

Czytaj dalej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej staramy się nieść pomoc wszystkim osobom które doświadczyły sytuacji bolesnej, trudnej – kryzysowej.

Czytaj dalej
Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

Czytaj dalej
Wybieram pomoc - poster promocyjny akcji społecznej

Odpowiedz szczerze na pytania i zobacz czy nie jesteś narażona/y na przemoc.

Czytaj dalej
Przeciwdziałanie przemocy domowej

Poniżej przedstawiamy Państwu „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020. 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim realizuje Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii. 

Czytaj dalej