Wprowadzone przez

EMDR

Terapia EMDR Bezpłatna terapia EMDR w POIK! Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej to jedno z nielicznych miejsc oferujących nowatorską terapię EMDR bezpłatnie, która w Stanach Zjednoczonych jest zalecaną metodą terapii po traumatycznych przeżyciach – leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowatorskie podejście do terapii osób z traumą, depresją i lękiem. Nazwa […]

Diagnoza zjawiska przemocy lata 2021-2022

Przemoc w powiecie piaseczyńskim dotyczyła głównie kobiet. W 2022 r. zarejestrowano 250 tego typu przypadków, co stanowi spadek o 16 zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem . Na przestrzeni lat ubiegłych spadła liczba przypadków przemocy wobec osób z niepełnosprawnością w 2021 r. odnotowano 5 zgłoszeń a w 2022 r. tylko 1. Kolejnym zjawiskiem jest spadek […]

Poszukujemy: INSPEKTORA/ PODINSPEKTORA DS. OBSŁUGI KLIENTA 6 etatów

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY INSPEKTOR/ PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI KLIENTA W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 6 etatów Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) niekaralność, tj. osoba […]

Poszukujemy: SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI

DYREKTOR POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W GÓRZE KALWARII UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI W POWIATOWYM OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 etat Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) niekaralność, tj. osoba , która […]